ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Η εταιρεία ΣΧΗΜΑ είναι μία νεοσύστατη εταιρεία  στον κατασκευαστικό τομέα προσφέροντας έργα υψηλής ποιότητας .

Η εταιρεία έχει ως στόχο την ανάληψη κατασκευαστικών έργων , ανέγερσης και επισκευής κτιρίων , η οποία μπορεί να καλύψει πάσης φύσεως οικοδομική κατασκευ΄ή καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση . 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ


Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας  έργα υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει ως αρχή τις παρακάτω αξίες:

Συνεχής εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

Τήρηση Μέτρων ασφαλείας και υγείας καθώς και υγιειονομικών πρωτοκόλλων

Απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικο΄υ εξοπλισμού και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων κατασκευής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ