ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από άρτια καταρτισμένους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι με την εμπειρία, την κατάρτιση , την ικανότητα και την αντίληψή τους παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κατασκευή του εκάστοτε έργου. 


SCHEMA

Sustainability Construction High-Quality Engineering Management Architecture

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΣΧΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ